Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1. ARENA BİLGİSAYAR

Firma ünvanı: Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Göktürk Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4, Eyüp, İstanbul

Mersis numarası: 0074000675200012

Telefon numarası: 0 212 364 67 00

Elektronik posta: goplus@arena.com.tr

1.2. MÜŞTERİ

Adı ve Soyadı: [fatura-isim]

T.c. kimlik no: [tc-kimlik-no]

Adresi: [fatura-adres]

Cep telefon numarası: [telefon]

Elektronik posta: [eposta]

Teslim alacak kişi: [kargo-isim]

Teslimat adresi: [kargo-adres]

1.3. ÜRÜNLER

[urun-listesi]

1. SÖZLEŞME

1.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), elektromanya.comve tüm alt alan adlarının kullanıldığı internet sitesinde (“Site”) yer alan ürünleri (“Ürünler”) satın alan tüketici/müşteri (“Siz”) ile ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“GoPlus”) arasında kurulmakta olup, bu kapsamda sizin ve GoPlus’ın hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

1.2 Bir tüketiciyseniz, en az 18 yaşında olmanız kaydıyla Ürünleri satın alabilirsiniz.

1.3 Tüketici değilseniz ve bir tüzelkişi adına hareket ediyorsanız, Ürünleri satın almak için Siteyi ve tüm alt alan adlarını kullanırken, adına hareket ettiğiniz tüzelkişiyi bağlayacak yetkiye sahip olduğunuzu işbu Sözleşmeyi kabul etmekle teyit etmekesiniz.

1.4 Bu Sözleşme ve bu Sözleşme’de açıkça belirtilen herhangi bir belge, tarafınızla aramızdaki sözleşmenin bütününü teşkil edecek ve bu konuda daha önceden aramızda yapılmış olan her türlü yazılı veya sözlü sözleşme, taahhüt, teminat, garanti, beyan ve mutabakatı geçersiz kılacaktır. Bu şartlara ek olarak, bir GoPlus distribütörüyseniz, GoPlus’ın Distribütör Tayin Belgesi veya distribütörlük sözleşmesi ve mevcut Distribütörlük Kılavuzu (uygun olduğu takdirde) da uygulanacaktır.

1.5 İşbu Sözleşmenin akdedilmesinde, bu Sözleşmede veya bu şartlarda açıkça atıfta bulunan bir belgede belirtilmemiş olan herhangi bir beyan, taahhüt, garanti veya teminata (bilmeyerek veya yanlışlıkla yapılmış olması fark etmeksizin) itimat etmediğiniz tarafınızca kabul edilmektedir.

1.6 Hiçbir tarafın bu Sözleşmede yer alan herhangi bir beyana dayalı bilmeyerek veya ihmal yoluyla yapılmış bir yanlış beyan veya yanıltıcı beyana yönelik herhangi bir beyanda bulunulmayacağı karşılıklı olarak kabul edilmektedir.

2. ARAMIZDAKİ SÖZLEŞME NASIL KURULMAKTADIR

2.1 Sitede yer alan “İşlem Rehberi” isimli bölüm, tarafımıza sipariş verirken atacağınız adımlar konusunda size rehberlik edecektir. İşlem Rehberinde yer alan bilgiler,, tarafımıza sipariş vermeden süreci kontrol etmenize ve varsa hataları düzeltmenize yardımcı olacaktır. Lütfen İşlem Rehberini okumak için zaman ayırınız ve sipariş sürecinin her bir adımını kontrol ediniz.

2.2 Bir sipariş verdiğinizde, siparişinizi aldığımızı teyit eden bir e-posta alacaksınız. Ancak, bunun siparişinizin kabul edildiği anlamına gelmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Siparişinizi onayladığımıza dair bilgiler Madde 7.3’te tanımlandığı şekilde tarafınıza gönderilecektir.

2.3 Siparişinizin onaylandığını, tarafınıza sevkiyatının yapıldığını teyit eden bir e-posta (“Gönderi Teyidi”) göndererek teyit edeceğiz. Aramızdaki Sözleşme, sadece tarafınıza Gönderi Teyidi gönderdiğimizde kurulmuş olacaktır.

2.4 Tarafınıza bir Ürün tedarik edemediğimiz takdirde, örneğin, ilgili Ürün stokta yoksa veya bir daha stoka girmeyecekse veya talep ettiğiniz teslim tarihini karşılayamıyorsak veya Madde 12.5’te belirtildiği üzere Sitede bir fiyat hatası oluştuysa, tarafınıza bu konuda e-posta ile bilgi vereceğiz ve siparişinizi işleme alamayacağız. Ürünlerin ödemesini yaptıysanız, mümkün olan en kısa sürede tarafınızdan tahsil edilen, gönderim bedelleri dahil, tam tutarı tarafınıza iade edeceğiz.

2.5 Tarafınıza verdiğimiz fiyat bir teklif teşkil etmemektedir ve Sitede ilan edilen fiyatlar, ilan edildikten sonra değişiklik yapılıncaya kadar veya süreli olarak belirtilmesi halinde, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

3. BU SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ

3.1 Bu Sözleşmeyi muhtelif zamanlarda tek taraflı olarak tadil edebiliriz. Söz konusu değişiklikler, Sözleşmenin güncel versiyonunun Sitede yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecek olup, ilgili değişiklikler yalnızca değişiklik tarihinden sonra verdiğiniz siparişler bakımından geçerli olacaktır.

3.2 Tarafımıza verdiğiniz her siparişte, siparişiniz esnasında geçerli olan hükümler sizle aramızdaki Sözleşme’ye uygulanacaktır.

3.3 Siparişinize uygulanan bu hükümleri, aşağıdaki koşulları yansıtması için revize edebiliriz:

(a) İlgili Kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri yansıtmak; ve

(b) Sitemizdeki bir hata veya yanlışlığı düzeltmek.

4. CAYMA HAKKI 

4.1 Türkiye’de yerleşik bir tüketiciyseniz, aşağıda Madde 4.3’te belirtilen süre içinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde Sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. Tüketici sıfatına sahip değilseniz, sipariş kabul edildikten sonra Sözleşmeden cayma hakkınız bulunmamaktadır.

4.2 Ancak, madde 4.1’de bahsi geçen cayma hakkı, aşağıdakilere uygulanmaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

4.3 Sözleşmeden caymaya ilişkin yasal hakkınızı, Ürünün tarafınıza teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde kullanmalısınız. Cayma hakkı süresine ilişkin aşağıdaki tabloyu incelemenizi rica ederiz:

Sözleşmeniz

Cayma Süresi Sonu

Sözleşmeniz sadece tek bir Ürüne (ayrı günlerde parti parti teslim edilmemiş olan) yönelik ise

Son cayma tarihi, Ürünü teslim aldığınız günden sonraki 14. günün hitamıdır.

Örneğin: 1 Ocak tarihinde tarafınıza teyitte bulunduğumuz ve Ürünü 10 Ocak’ta aldığınız takdirde, 1 Ocak tarihinden 24 Ocak gününün sonuna kadar olan sürede herhangi bir tarihte sözleşmeden cayabilirsiniz.

Sözleşmeniz farklı günlerde partiler halinde teslim edilen bir adet Ürüne veya farklı günlerde teslim edilen çok sayıda Ürüne yönelik ise

Son cayma tarihi, Ürünün son partisini veya sipariş edilen başka Ürünlerin sonuncusunu aldığınız günden itibaren 14 gündür.

Örneğin: Ürünün son partisini veya sipariş edilen başka Ürünlerin sonuncusunu 15 Ocak’ta teslim aldıysanız, cayma hakkınızı kullanabileceğiniz son gün 29 Ocak’tır.

Sözleşmeniz, düzenli aralıklarla teslim edilecek Ürünlere ilişkin ise.

Son tarih, ilk Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gündür.

Örneğin: Ürününüze ait ilk teslimatı 10 Ocak’ta aldığınız takdirde, cayma hakkını kullanabileceğiniz son gün 24 Ocak’tır.

4.4 Sözleşme için cayma hakkınızı kullanmanız için, cayma hakkınızı kullanmaya  karar verdiğinizi tarafımıza aşağıdaki şekilde bildirmeniz gerekmetedir.

Sitede yer alan Cayma Hakkı Formunu doldurarak musterihizmetleri@elektromanya.com adresine mail atabilirsiniz veya 0 850 2116040 arayarak Müşteri Hizmetleri ekibiyle irtibata geçebilirsiniz veya Göktürk Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4, Eyüp, İstanbul adresine posta ile bildirimde bulunabilirsiniz. Tarafımıza e-posta gönderiyorsanız veya sair şekilde yazılı bildirimde bulunuyorsanız, tespit ve tanımlama yapmamıza yardımcı olmak bakımından lütfen siparişinizin detaylarına yer veriniz. Tarafımıza cayma hakkınızı kullanmak için bildirimde bulunmak istediğiniz takdirde, tarafımıza e-posta veya posta gönderdiğiniz tarihten itibaren geçerli olacaktır. Örneğin, cayma hakkı süresinin son gününde mektubunuzu son postaya verdiğiniz sürece veya söz konusu son günde geceyarısından önce tarafımıza mail gönderdiğiniz takdirde tarafımıza bildirimde bulunmuş olacaksınız.

4.5 Cayma hakkınızı kullandığınız takdirde:

(a) Ürünler için ödediğiniz bedeli tarafınıza iade edeceğiz. Ancak, Ürünleri olağan kullanımı aşacak şekilde kullanmanız nedeniyle ürünlerde değer düşüklüğü meydana gelmişse, kanunen söz konusu değer düşüklüğü kadar iade tutarınızdan düşmeye yetkili olduğumuzu lütfen göz önünde bulundurunuz. Ürünleri inceleme fırsatı bulamadan önce tarafınıza ödemiş olduğunuz tutarı iade ettiğimiz takdirde ve sonrasında Ürünleri olağan kullanımı aşacak şekilde kullandığınızı fark etiğimizde, tarafımıza uygun bir tutar ödeme yapmak durumunda kalacaksınız.

(b) Kanunen izin verildiği üzere, azami iade tutarı, sunduğumuz en düşük tutarlı gönderi ile yapılacak gönderi masrafları olmasına rağmen, ödenen gönderi masraflarını tarafınıza (bunun yaygın ve genel olarak kabul edilebilir bir yöntem olması kaydıyla) iade edeceğiz. Örneğin, Ürünün daha yüksek bir ücret karşılığı 24 saat içinde teslim edilmesini tercih ettiğiniz takdirde, daha düşük gönderi ücreti olarak ne ödediyseniz sadece onu iade edeceğiz.

(c) Mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda aşağıda belirtilen süreler dahilinde tarafınıza iade yapacağız:

(i) Ürünü sizden bizim teslim alacağımızı belirtmediğimiz takdirde: Ürünü tarafımıza iade ettiğiniz günden veya Ürünü tarafımıza geri gönderdiğinize dair kanıtı tarafımıza sunduğunuz günden sonraki 14 gün içinde. Bir Ürünü tarafımıza nasıl iade edeceğiniz hakkında bilgi almak için, bakınız 9.8;

(ii) Ürünü henüz teslim almadıysanız: Cayma hakkınızı kullanma kararınızı tarafımıza bildirdikten sonraki 14 gün içinde.

4.6 Ürünleri, ayıplı olması nedeniyle için tarafımıza iade ettiğiniz takdirde, Ürünlerin tam bedelini, geçerli gönderi masrafları ve ilgili Ürünü tarafımıza gönderirken yapmış olduğunuz makul masrafları tarafınıza iade edeceğiz.

4.7 İadenizi, tarafınızdan ödeme yapmak için kullanılan kredi kartı veya banka kartı üzerinden yapacağız. Ürünü almak için indirim kuponu kullandığınız takdirde, iadenizi kupon olarak yapabiliriz.

4.8 Cayma hakkını kullanmanız halinde, Ürün size teslim edilmiş ise, Ürünü herhangi bir gecikme olmaksızın ve her halükarda, Cayma Hakkınızı kullanmak istediğinizi tarafımıza bildirdiğiniz günden itibaren 10 gün içinde tarafımıza iade etmelisiniz. Ürünü geri göndermeli veya mağazaya iade etmeli veya anlaşmalı olduğumuz kurye şirketine vermelisiniz.

5. TESLİMAT

5.1 Tahmini teslimat tarihi tarafımızca size bildirilecektir. Teyit ettiğimiz tarih(ler)e kadar Ürünleri teslim etmek ve/veya Hizmetleri gerçekleştirmek için gereken çabayı sarf edeceğiz. Teslimat tarihleri sadece tahminidir. Teslimat süresi, ilgili sipariş için aksi önceden kesin olarak ve yazılı şekilde kararlaştırılmadıkça, kritik bir önem taşımayacaktır. Ancak eğer bir tüketiciyseniz, her halükarda teslimat süresi 30 günü aşmayacaktır. Tarafınıza yapacağımız teslimat, kontrolümüz dışındaki bir olaydan etkilenebilir. Bu tür bir durum ortaya çıktığında sorumluluklarımız için bkz madde 17.

5.2 Teslimat sırasında adresinizde kimse yoksa, Ürünlerin tesislerimize geri gönderildiğine dair tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır; bu durumda teslimatı yeniden düzenlemek için tarafımızla irtibata geçiniz. Ürünlerinizi yeniden tarafınıza teslim edene kadar saklama muhafaza ücret ve masraflarını tarafınızdan talep hakkımızı saklı tutarız.

5.3 Gerektiğinde ve ilgili mevzuat uyarınca elverdiği ölçüde, teslimatları taksitler halinde yapma hakkımızı saklı tutarız; ancak bu durum, sizi, kalan teslimatları ödeme yükümlülüğünden kurtarmayacaktır. Teslimat veya tahsilat sonrasında, tüm gönderi dokümanını kontrol etmeli ve tüm Ürünleri incelemelisiniz.

5.4 Tüketiciyseniz, bir Siparişin teslimatı, biz Ürünleri, tarafınızca bize verilen adrese teslim ettiğimizde veya siz veya sizin organize ettiğiniz bir kurye şirketi Ürünleri bizden teslim aldığında tamamlanmış olacaktır ve Ürünler, bundan sonra sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

5.5 Tüketici sıfatına sahip değilseniz, Ürünler tarafınıza siparişin tarafımızca kabul edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde teslimat noktasından teslim alınacağı tarafınızca taahhüt edilecektir.

5.6 Ürünler tarafınızca teslim alındığında, Ürünlerin mülkiyeti tarafınıza geçecektir.

5.7 Eğer tüketiciyseniz, Ürünlerin en geç 30 gün içerisinde teslim etmediğimiz takdirde Sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Bu durumda, fesih bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en fazla 14 gün içerisinde tarafınızdan tahsil ettiğimiz tüm ödemeleri sizi borç altına sokan evrak ve belgeler ile birlikte iade ederiz.

5.8 Eğer bir tüketici değilseniz, Ürünlere yönelik son teslimat tarihini kaçırdığımız takdirde, aşağıda belirtilen durumlar söz konusu olduğunda Siparişinizi doğrudan iptal edebilirsiniz:

(a) Ürünlerinizi teslim etmeyi reddettiğimizde; veya

(b) Siparişinizi kabul etmeden önce, tarafımıza, son teslimat tarihine kadar teslimin şart olduğunu belirttiğiniz takdirde.

5.9 Eğer bir tüketici değilseniz ve siparişinizi madde 5.7 uyarınca doğrudan iptal etmeyi istemezseniz veya Madde 5.7 çerçevesinde bunu yapmaya hakkınız yoksa, bize makul olması gereken yeni bir teslimat tarihi verebilirsiniz ve yeni teslim tarihini de karşılayamıyorsak, siparişinizi iptal edebilirsiniz.

5.10 Madde 5.7 veya Madde 5.8 çerçevesinde geç teslimat nedeniyle Siparişinizi iptal etmeyi seçtiğinizde, Ürünlerin bazıları için veya bölerek önemli derecede değerini düşürmediğiniz sürece tümü için iptal geçerli olabilir. Ürünler, tarafınıza teslim edildiğinde, tarafımıza teslim etmek veya sizden aldırmamıza imkan sağlamak durumunda olacaksınız ve bizler bunların bedellerini tarafınıza ödeyeceğiz. Siparişinizi iptal ettikten sonra, iptal edilen Ürünler ve teslimatlarına yönelik olarak tarafımıza ödediğiniz tutarları size iade edeceğiz.

6. ULUSLARARASI TESLİMAT YAPILAMAMASI

6.1 Ne yazık ki, Türkiye dışına teslimat yapmıyoruz.

6.2 Türkiye dışından sipariş verebilirsiniz; ancak bu sipariş Türkiye’deki bir adrese teslim için olmalıdır.

7. ÜRÜN FİYATLARI VE TESLİMAT ÜCRETLERİ 

7.1 Ürünlerin fiyatları, siparişi verdiğiniz anda sitede yazılı olup geçerli olan fiyatlardır. Ürün fiyatlarının, ilgili bilgi sisteme girildiğinde doğru olduğundan emin olmak için her türlü makul özeni gösteriyoruz.

7.2 Ürünlerin fiyatları zaman zaman değişebilir; ancak değişiklikler, önceden verdiğiniz siparişi etkilemeyecektir.

7.3 Bir Ürünün fiyatı, o anda Türkiye’de geçerli oran üzerinden tahakkuk ettirilen KDV (uygulandığı takdirde) içerir. Ancak, KDV oranı sipariş tarihiniz ve teslimat tarihi arasında değiştiği takdirde, KDV’de yapılan değişiklik yürürlüğe girmeden önce tarafınızca Ürünler için tam ödeme yapılmadıkça, ödediğiniz KDV’yi ayarlayacağız.

7.4 Bir Ürünün fiyatı teslimat ücret ve masraflarını içermemektedir. Teslimat ücretlerimiz, siparişiniz tarafınızdan teyit edilmeden önce hesaplama sürecinde tarafınıza bildirildiği gibi olacaktır.

7.5 Sitemizde çok sayıda Ürün bulunmaktadır. Sitemizdeki Ürünlerden bazılarının yanlış fiyatlandırılma ihtimali her zaman vardır. Normalde dağıtım prosedürlerimizin bir parçası olarak fiyatları kontrol edeceğiz. Böylece:

(a) Ürünün doğru fiyatı, sitemizde belirtilen fiyattan daha düşükse, Ürünleri tarafınıza gönderirken sizden daha düşük ücret alacağız; ve

(b) Ürünün doğru fiyatı sitemizde yer alan fiyattan daha yüksekse, mümkün olan en kısa sürede tarafınıza bilgi vermek için sizinle irtibata geçeceğiz ve tarafınıza Ürünü doğru fiyattan satın alma işlemine devam etme veya siparişi iptal etme şeklinde seçenekler sunacağız. Sizden talimat alana kadar siparişi işleme koymayacağız. Sipariş sürecinde vermiş olduğunuz irtibat detaylarından tarafınıza ulaşamamamız halinde, siparişi iptal edilmiş sayacak ve tarafınıza yazılı olarak bilgi vereceğiz. Ancak, bir fiyatlandırma hatası yapıldığı açık ve aşikar olduğu ve makul olarak tarafınızdan yanlış fiyatlandırma şeklinde makul olarak fark edildiği durumlarda, siparişinizi yanlışlıkla kabul edip işleme koymuş olmamız halinde, Ürünün tedarikini iptal edebilir ve ödemiş olduğunuz tutarları tarafınıza iade edebiliriz.

8. ÖDEME YÖNTEMİ

8.1 Ürünlerin ödemesini, sadece banka kartı veya kredi kartı ile yapabilirsiniz.

8.2 Ürünlere ilişkin ödeme ve geçerli teslimat ücretlerinin ödeme peşin yapılmaktadır. Siparişiniz tarafımızdan yapılana kadar banka veya kredi kartından çekim yapmayacağız.

9. ÜRETİCİ GARANTİLERİ

9.1 Tarafınıza sattığımız Ürünlerden bazıları üretici garantisi ile gelmektedir. Geçerli koşulların detayları için, lütfen Ürünlerle birlikte sağlanan üretici garantilerine bakınız.

9.2 Tüketiciyseniz, Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca üretici garantisi ile satılması gereken Ürünler tarafınıza üretici tarafından düzenlenmiş garanti belgesi ile teslim edilecektir. .

10. İKİNCİ EL ÜRÜNLERE İLİŞKİN GÜVENCEMİZ

10.1 Üretici garantisi olmayan ikinci el Ürünlere yönelik olarak, teslimatta ve teslimattan itibaren 12 ay boyunca, Ürünlerin işçilik hatalarından ari olacağının güvencesini veriyoruz. Ancak, bu güvence, madde 10.2’de tanımlanan şartlara uygulanmayacaktır.

10.2 Madde 10.1’de belirtilen güvence, aşağıda belirtilenlerden doğan Üründeki kusurlara uygulanmayacaktır:

(a) Kullanıma bağlı rutin aşınma;

(b) Tarafınızca veya üçüncü bir şahıs tarafından yapılmış kasti zarar, anormal saklama veya çalışma koşulları, kaza, ihmal;

(c) Kullanıcı talimatlarına göre Ürünleri işletemediğiniz veya kullanamadığınız takdirde;

(d) tarafınızca veya yetkili tamircilerimizden olmayan üçüncü bir şahıs tarafından yapılan değişiklik veya onarım; veya

(e) Tarafınızdan donatılan özellikler.

10.3 Güvencenin tam detayları, ürüne eşlik eden basılı güvence dokümanımızda belirtilmektedir. İhtiyacınız olduğu takdirde bizden bir suretini lütfen isteyiniz.

11. YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

11.1 Bu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, aşağıda belirtilenlere ilişkin yükümlülüğümüzü sınırlandırmamakta veya kısıtlamamaktadır:

(a) İhmalimizin neden olduğu vefat veya ferdi kaza;

(b) Sahtecilik veya yalan beyan;

(c) Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun çerçevesinde kusurlu ürünler; veya

(d) Kanunla hariç tutma veya sınırlamamızın engellendiği herhangi bir yükümlülük;

11.2 Eğer bir tüketici değilseniz, madde 11.1’ye tabi olarak, Sözleşme yoluyla, haksız fiil nedeniyle (ihmal dahil), resmi görev ihlali veya başka surette, Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan veya çerçevesinde ortaya çıkan

(a) Kar, satış, iş veya gelir kaybı;

(b) Veri, bilgi veya yazılım kaybı veya çökmesi;

(c) İş olanağı kaybı;

(d) Öngörülen tasarruf kaybı;

(e) Peştemaliye kaybı; veya

(f) Dolaylı veya sonuçsal zarardan, tarafınıza karşı hangi başlıkla olursa olsun hiçbir şekilde yükümlü olmayacağız

11.3 Eğer bir tüketici değilseniz, madde 11.1’e tabi olarak, Sözleşme yoluyla, haksız fiil nedeniyle (ihmal dahil), resmi görev ihlali veya başka surette, Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan veya çerçevesinde ortaya çıkan her türlü zarara ilişkin olarak tarafınıza karşı olan toplam yükümlülüğümüz hiçbir koşulda Ürünlerin fiyatının %110’unu geçmeyecektir.

11.4 Bu Sözleşmede açıkça belirtilenin dışında, Ürünlere ilişkin olarak herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktayız. Kanun, teamül hukuku veya başka surette bu Sözleşme’de gizlenebilecek veya eklenebilecek herhangi bir beyan, şart veya garanti, kanunun izin verdiği ölçüde tümüyle hariç tutulmaktadır. Özellikle de, Ürünlerin bu amaçlara uygun olmasını sağlamaktan sorumlu olmayacağız.

12. KONTROLÜMÜZ DIŞINDA GELİŞEN OLAYLAR 

12.1 Bir Sözleşmenin veya söz konusu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerimizden birinin Kontrolümüz Dışındaki Bir Olayın neden olduğu ifasızlığı veya ifasındaki gecikmeden sorumlu olamayacağız. Kontrolümüz dışındaki bir Olay, aşağıda Madde 12.2’de tanımlanmaktadır.

12.2 Kontrolümüz Dışındaki Bir Olay, üçüncü şahıslarca yapılan grev, lokavt veya diğer bir endüstriyel faaliyet, halk ayaklanması, isyan, istila, terörist saldırıları veya terörist saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş veya edilmemiş) veya savaş tehdidi veya hazırlığı, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, toprak çökmesi, salgın hastalık veya diğer doğal afetler veya kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağı arızası veya demiryollarının, deniz yollarının, hava yollarının, motorlu taşımacılığının veya diğer kamu veya özel sektör ulaşım araçlarının kullanılamaz hale gelmesi dâhil ancak sınırlı olmaksızın makul kontrolümüz dışında gelişen işle veya olayı ifade eder.

12.3 Eğer bir tüketiciyseniz, Kontrolümüz Dışındaki Bir Olay nedeniyle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin ifası imkansız hale gelirse, sizinle en fazla 3 gün içerisinde iletişime geçerek durumu tarafınıza bildireceğiz ve bildirim tarihinden itibaren en fazla 14 gün içerisinde tarafınızdan tahsil etmiş olduğumuz ödemeleri iade edeceğiz.

12.4 Eğer tüketici değilseniz, Kontrolümüz Dışındaki bir Olay ortaya çıkıp, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerimizin ifasını etkilediği takdirde;

(a) Mümkün olan en kısa sürede tarafınıza bildirmek üzere sizlerle irtibata geçeceğiz; ve

(b) Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerimiz durdurulacak ve yükümlülüklerimizin ifasına yönelik süre, Kontrolümüz Dışındaki Olayın süresi kadar uzatılacaktır. Kontrolümüz Dışındaki Olay Ürünlerin tarafınıza teslimini etkilediği takdirde, söz konusu Kontrol Dışı Olay sona erdikten sonra sizinle yeni bir teslimat tarihi kararlaştıracağız.

12.5 Eğer tüketici değilseniz, 90 günden daha fazla süre Kontrolümüz Dışındaki bir Olaydan etkilenen bir Sözleşmeyi iptal edebiliriz. İptal için lütfen tarafımızla irtibata geçiniz. İptal etmek istediğinizde, önceden almış olduğunuz Ürünleri (masrafları tarafımıza ait olmak üzere) tarafımıza geri göndermeniz gerekecektir ve biz de teslimat ücretleri dâhil ödemiş olduğunuz bedeli tarafınıza iade edeceğiz.

13. ARAMIZDAKİ İLETİŞİM

13.1 Bu Sözleşmede kullanılan “yazılı olarak” ibaresini kullandığımız takdirde, e-postaları da kapsayacaktır.  Tüketiciyseniz, Madde 1.2’de tanımlandığı şekilde tarafımızla irtibata geçiniz.

13.2 Tüketici değilseniz:

(a) Sözleşme çerçevesinde veya Sözleşme ile bağlantılı olarak tarafımızca tarafınıza yapılan veya tarafınızca tarafımıza yapılan her türlü ihbar veya diğer bildirimler, yazılı olarak yapılacak ve elden teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta ile veya günlük teslimat yapan bir kurye veya e-posta ile gönderilecektir.

(b) Bir ihbar veya diğer bir bildirim, elden teslim edildiğinde, kayıtlı işyeri adresimize bırakıldığında, iadeli taahhütlü posta ile gönderildiğinde veya ertesi gün teslimat yapan kurye ile gönderildiğinde, postalandıktan sonra ikinci İş Gününde saat sabah 09:00’da tebliğ edilmiş veya e-posta ile gönderildiyse, iletimden sonraki ilk İş Gününde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

(c) Bir ihbarın tebliğini kanıtlamada, mektupsa, mektubun düzgün postalandığını, damgalanıp (pul) postaya verildiğini ve e-postada ise bu e-postanın, muhatabın belirli e-posta adresine gönderildiğini kanıtlamak yeterli olacaktır.

(d) Bu maddenin hükümleri, herhangi bir yasal işlemde bir takip hizmetine veya diğer dokümana uygulanamayacaktır.

14. DİĞER ÖNEMLİ KOŞULLAR

14.1 Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi bir Sözleşme çerçevesinde diğer bir kuruluşa devredebiliriz; ancak bu durum, bu Sözleşme çerçevesinde sizin hak ve yükümlülüklerinizi etkilemeyecektir.

14.2 Bu Sözleşme çerçevesindeki hak veya yükümlülüklerinizi sadece tarafımızdan yazılı olarak muvafakat verildiği takdirde devredebilirsiniz.

14.3 Bu Sözleşme, siz ve bizim aramızda akdedilmiştir. Sözleşmeler Hukuku veya diğer belgeler çerçevesinde olması fark etmeksizin, diğer bir kişinin bu Sözleşmenin şartlarını uygulama hakkı olmayacaktır.

14.4 Bu Sözleşmenin paragraflarının her biri birbirinden bağımsız olarak yürürlüktedir. Herhangi bir mahkeme veya ilgili makam, bu hükümlerden birinin uygulanamaz olduğuna karar verirse, kalan hükümler tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

14.5 Bu Sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerinizden herhangi birini yerine getirmeniz konusunda ısrarcı davranamadığımız takdirde, veya size karşı haklarımızı uygulamadığımız takdirde, veya bunu yapmakta gecikmemiz halinde, bu ifasızlığın veya gecikmenin tarafınıza karşı olan haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir ve sizin de bu yükümlülüklere uygun hareket etmek mecburiyetinde olmayacağınız anlamına gelmeyecektir. Tarafınızca neden olunan bir temerrütten feragat ettiğimiz takdirde, bunu sadece yazılı olarak yapacağımızı ve bu, tarafınızca daha sonra yapılacak bir temerrütten kendiliğimizden feragat etmiş olacağımız anlamına gelmeyecektir.

14.6 Tüketiciyseniz, bu Sözleşmenin Türk Hukukuna göre yürütüldüğünü lütfen dikkate alınız. Bu da, Ürünlerin Site üzerinden satın alınmasına yönelik bir Sözleşmenin ve bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığın veya iddianın Türk Hukukuna göre yürütüleceği anlamına gelecektir. Sözleşmeden doğan her türlü şikayet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki yahut Sözleşme konusu işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yönlendirilebilir.

14.7 Eğer bir gerçek kişiyseniz, işbu Sözleşme kapsamında tarafımıza temin ettiğiniz kişisel veriler https://www.elektromanya.com/kvkk-aydinlatma linkinde yer alan Aydınlatma Metni’ne uygun olarak tarafımızca işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirildiğini kabul etmektesiniz.

14.8 Tüketici değilseniz, bir Sözleşme ve bu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşme ile veya konusuyla veya kurulmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya iddia sözleşme dışı anlaşmazlık veya iddialar dahil) Türk hukukuna göre yürütülecektir.

14.9 Tüketici değilseniz, bir Sözleşme veya Sözleşmenin konusuyla veya kurulmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığın veya iddianın (sözleşme dışı anlaşmazlık veya iddialar dahil) çözümlenmesinde İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemelerin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkisi olduğu her iki tarafça gayri kabili rücu olarak kabul edilmektedir