Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Biz” veya “Arena Bilgisayar”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz. Bu nedenle, Arena Bilgisayar olarak kişisel verilerini işlediğimiz tüm ilgili kişilerin mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almaktayız.

Kişisel verileriniz, Arena Bilgisayar bünyesinde yürürlüğe konmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürleri çerçevesinde, Kişisel Verileri Koruma Komitemiz ve Kişisel Verileri Koruma Görevlimiz denetiminde yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir.
Bu aydınlatma beyanında yer alan bilgiler, şirketimizin işleme faaliyetlerinin geneline uygulanabilir olan hususları içermekte olup gerekli olduğu durumlarda durumun niteliklerine özel aydınlatma beyanları ilgili kişilere ayrıca sunulmaktadır.

Genel İşleme Faaliyetleri

Şirketimiz tarafından kişisel veriler; temel itibariyle iş süreçlerimizin ve ticari faaliyetlerimizin gerektirdiği aktivitelerin yapılması, hak ve menfaatlerimizin korunması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile şirketimize yapılan başvuruların takibi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla işlenmektedir.
Aynı amaçlar doğrultusunda kişisel veriler; yer yer iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, grup şirketlerimiz, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmektedir.
Kişisel veriler; fiziki ve elektronik ortamda, otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebebi, işleme faaliyetine göre aşağıda belirtildiği üzere değişmekle birlikte her halde yasal mevzuatta tanımlanmış dayanaklardan (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri) en az biri olarak belirlenmektedir.
 

İlgili Kişi Bazında İşleme Faaliyetleri

İnternet Sitesi Ziyaretçileri

“www.arena.com.tr” adresinde yer alan internet sitemizi ziyaret eden kişilerden aşağıda yer alan bilgileri toplulaştırmak ve çeşitli tedbirleri uygulamak suretiyle anonim bir biçimde toplamaktayız:

• İnternet sitemizin nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler (örneğin ziyaret edilen sayfalar, ziyaret süresi, tarihi ve saati, internet sitesiyle etkileşimler)

• Ziyarete ilişkin teknik bilgiler (örneğin IP adresi ve çerez verileri gibi çevrimiçi tanımlayıcılar, cihaz kimliği, ağ bağlantı tipi, tarayıcı, dil ve işletim sistemi gibi kullanılan cihaza ilişkin bilgiler)

• Erişim sağladığınız şehir veya ülke gibi bölge düzeyinde konum bilgisi (IP adresi veya cihazın dil tercihi gibi teknik bilgilerden çıkarım yapmaktayız)

Söz konusu bilgiler, çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tercihlerinizin ve bir kısım bilgilerinizin sonraki ziyaretlerinizde hatırlanabilmesi amacıyla cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitelerine ek işlevler kazandırmak, sitelerin daha verimli çalışmasını sağlamak veya ziyaretiniz hakkındaki bazı bilgileri internet sitesi veya çerezin sahiplerine iletmek amaçlarıyla kullanılabilir.
İnternet sitemizde yer alan çerezler ile bunların türleri ile kullanım amaçlarını aşağıda listelemekteyiz:
Tarayıcınızı, çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri her oturumda sıfırlayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve içerdikleri bilgileri görebilirsiniz. Çerezler hakkındaki tercihlerinizi ayarlamak için gerekli bilgileri, internet tarayıcınızın yardım sayfalarında bulabilirsiniz.

Çalışan Adayları

Çalışan adayları ve grup şirketlerimizin/iştiraklerimizin çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler, iş başvurularının değerlendirilebilmesi ve ilgili insan kaynakları süreçlerinin yönetilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel veriler, e-posta ve telefon görüşmeleri, yüz yüze mülakatlar veya elektronik sistemlerin ve platformların kullanımı gibi araçlarla doğrudan sizden veya üçüncü kişi istihdam platformlarından fiziki ve elektronik ortamda, otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanakları, başvuru kapsamında bir sözleşmenin kurulabilmesi, Arena Bilgisayar’ın meşru menfaatleri için gerekli olma ve sınırlı bazı durumlarda açık rızanızdır.
Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Tedarikçiler, Danışmanlar ve İş Ortakları

Tedarikçilerimiz, danışmanlarımız ve iş ortaklarımız ile onların çalışanları ve yetkili temsilcilerine ilişkin kişisel veriler, kimlik ve iletişim bilgileri başta olmak üzere iletişimde bulunulan kanallarda (ör. e-posta yazışmaları), sözleşme ve muhasebe kayıtlarında yer alabilecek bilgilerdir.
Söz konusu bilgiler, iş süreçleri kapsamında bu ilgili kişilerin tanımlanabilmesi, onlarla iletişim kurulabilmesi, teklif süreçlerinin yürütülebilmesi, ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, vergisel ve diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi, hizmet planlaması yapılabilmesi, ortak iş süreçlerinin yürütülebilmesi ve süreç verimliliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel veriler; ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmekteyse de otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetleri de bulunmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanakları, Arena Bilgisayar’ın meşru menfaatleri, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Arena Bilgisayar’ın hukuki yükümlülükleri ve haklarının kullanılmasıdır.
Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Ürün veya Hizmet Alan Kişiler

Bayilerimiz dâhil olmak üzere ürün veya hizmet alan kişiler ile onların çalışanları ve yetkili temsilcilerine ilişkin kişisel veriler, kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, finans, hukuki işlem, mesleki deneyim, finans bilgileri başta olmak üzere iletişimde bulunulan kanallarda (ör. e-posta yazışmaları), sözleşme ve muhasebe kayıtlarında, sipariş süreçlerine ilişkin oluşturulmuş platformlarda yer alabilecek bilgilerdir.
Söz konusu bilgiler, iş süreçleri kapsamında bu ilgili kişilerin tanımlanabilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/ kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi, hizmet planlaması yapılabilmesi, ortak iş süreçlerinin yürütülebilmesi ve süreç verimliliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel veriler; ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmekteyse de otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetleri de bulunmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanakları, Arena Bilgisayar’ın meşru menfaatleri, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Arena Bilgisayar’ın hukuki yükümlülükleri ve haklarının kullanılmasıdır.
Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcıları

Bayilik başvuruş yapanlar dâhil olmak üzere potansiyel ürün veya hizmet alan kişiler ile onların çalışanları ve yetkili temsilcilerine ilişkin kişisel veriler, kimlik, iletişim, pazarlama, hukuki işlem, mesleki deneyim ve finans bilgileri başta olmak üzere iletişimde bulunulan kanallarda (ör. e-posta yazışmaları), sözleşme ve muhasebe kayıtlarında, sipariş süreçlerine ilişkin oluşturulmuş platformlarda yer alabilecek bilgilerdir.
Söz konusu bilgiler, iş süreçleri kapsamında bu ilgili kişilerin tanımlanabilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam/ kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel veriler; ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmekteyse de otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetleri de bulunmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanakları, Arena Bilgisayar’ın meşru menfaatleri, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Arena Bilgisayar’ın hukuki yükümlülükleri ve haklarının kullanılmasıdır.
Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde ve yalnızca bu amaçların gerektirdiği ölçüde yine aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz hakları düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize Göktürk Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4/1, Adres No: 2540206055, Eyüp, İstanbul adresinden iletebilirsiniz.