İptal İşlemi Talimatları ve Cayma Hakkı

Bu sözleşmeyi, herhangi bir neden göstermeksizin 14 gün içinde iptal etme hakkına sahipsiniz.

İptal hakkınızın bulunduğu süre

(a) ürünlerin sizin tarafınızdan veya sizin belirlediğiniz, taşıyıcı haricindeki başka bir üçüncü kişi tarafından fiziksel olarak teslim alındığı günden itibaren,

VEYA

(b) ürünlerden sonuncusunun sizin tarafınızdan veya sizin belirlediğiniz, taşıyıcı haricindeki başka bir üçüncü kişi tarafından fiziksel olarak teslim alındığı günden itibaren,

VEYA

(c) partilerden veya parçalardan sonuncusunun sizin tarafınızdan veya sizin belirlediğiniz, taşıyıcı haricindeki başka bir üçüncü kişi tarafından fiziksel olarak teslim alındığı günden itibaren,

VEYA

(d) ürünlerden ilkinin sizin tarafınızdan veya sizin belirlediğiniz, taşıyıcı haricindeki başka bir üçüncü kişi tarafından fiziksel olarak teslim alındığı günden itibaren,

itibaren 14 gün içinde sona erecektir.

İptal hakkını kullanabilmeniz için, bu sözleşmeyi iptal kararınızı, açık bir beyanla (posta, faks ya da e-posta yoluyla gönderilen bir yazı vb.) kuruluşumuza Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Teknik Servis ve Depo, Ramazanoğlu Mah, Transtek Cad, No:2 adresine veya 0 212 364 67 00 telefonunu arayarak veya goplus@arena.com.tr adresine e-posta göndererek bildirmeniz gerekmektedir. Bu amaçla, zorunlu olmamakla beraber, bu talimatların sonunda yer alan iptal formunu kullanmanız mümkündür.

İptal hakkını süresi içine kullanmış sayılmanız için, bu hakkı kullanmak istediğinize dair yazınızı, iptal süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterli olacaktır.

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

İptal işleminin sonuçları

Bu sözleşmeyi iptal etmeniz durumunda, teslimat ücretleri de dahil olmak üzere (tarafımızdan sunulan en düşük maliyetli standart teslimat şekli dışında bir teslimat şeklini tercih etmeniz halinde ortaya çıkan ilave masraflar hariç), sizden alınmış olan tüm ödemeler iade edilecektir.

Bununla birlikte, tedarik edilmiş ürünler üzerinde, yapılması zaruri olanlar haricindeki müdahaleleriniz nedeniyle meydana gelmiş olabilecek değer kayıpları, iade edilecek tutardan düşülebilecektir.

(a)    Tedarik edilmiş ürünler sizden geri teslim alındıktan sonra 14 gün içinde, veya

(b)    yukarıdaki süreden daha kısaysa, ürünleri iade için gönderdiğinize dair kanıtları sunmanızı izleyen 14 gün içinde

herhangi bir haksız gecikme olmaksızın ücret iadesi gerçekleştirilecektir.

Aksini kabul etmiş olmadığınız sürece, ücret iade işlemi, satın alma işlemi için kullanmış olduğunuz yöntemle gerçekleştirilecek ve her durumda, ücret iade işleminden kaynaklanan herhangi bir masraf size yansıtılmayacaktır.

Ürünler tarafımıza ulaşana veya ürünleri gönderdiğinize dair kanıtlar sizin tarafınızdan sunulana kadar (hangisi daha önce gerçekleşirse) ücret iadesi bekletilebilecektir.

Ürünleri, herhangi bir haksız gecikmeye yol açmaksızın ve her koşulda bu sözleşmeyi iptal isteğinize yönelik bildirmenizi takip eden 14 günlük süre içinde kalmak üzere, tarafımıza geri göndermeniz veya teslim etmeniz gerekmektedir. Söz konusu 14 günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeniz halinde, iptal süresi karşılanmış sayılacaktır.

Ürünlerin geri gönderilmesiyle ilgili doğrudan masrafların tarafınızca karşılanması gerekecektir.

Yalnızca, ürünlerin yapısı, özellikleri ve işlevleri açısından yapılması zaruri olanlar haricindeki müdahaleleriniz nedeniyle meydana gelmiş olabilecek değer kayıpları için sorumluluğunuz bulunacaktır.